PARAFIA
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W SIEROTACH

 Intencje mszalne - Październik 2020

Nabożeństwa różańcowe z udziałem kapłana:
Sieroty: wtorek, piątek - godz. 7:00,

środa, sobota 17:30, niedziela - godz. 15:00.
Zacharzowice: czwartek, godz. 17:30
Pniów:
poniedziałek, piątek – 17:30 (pozostałe dni
bez udziału kapłana – 18:00, niedziela – 15:00)

1.10.2020 r. – Czwartek (I czwartek miesiąca)

Zacharzowice, 17:00: Za † męża Piotra Samol, rodziców Elfrydę, Józefa, ojca Wilhelma Gołąbek, szwagrów: Stefana, Joachima, Franciszka, szwagierkę Edytę oraz †† z pokrew.

2.10.2020 r. – Piątek (I piątek miesiąca)
Odwiedziny chorych podczas misji parafialnych

Sieroty, 7:30: W intencji czcicieli NSPJ.

Pniów, 17:00: Za †† Elżbietę i Waltra Czorny, Gertrudę i Pawła Podkowa, Magdalenę i Teofila Kwaśniok, Zygfrydę i Rajmunda Dubiel, siostrę Alicję i Teresę, siostrzenicę Brygidę, szwagrów: Józefa, Joachima.

3 - 4.10.2020 r. - XXVII Niedziela zwykła

Sobota, Sieroty – 18:00: Za † Jana Musioł 30 dzień po śm.

Zacharzowice, 8:00: Za †† Reinharda Sobota w I rocznicę śmierci matkę Dorotę, brata Joachima oraz †† z pokrew.

Pniów, 9:30: 1. O Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo św. Franciszka dla III Zakonu, oraz za †† członków.

2. Za †† rodziców Hildegardę i Stefana Przybyła, ojca Joachima Wrobel oraz †† z pokrewieństwa Przybyła, Kwaśniok, Wrobel i Polok.

Sieroty, 11:00: O Boże błogosławieństwo i opiekę MB nad Mieczysławem Symanowicz z okazji urodzin.

Zbiórka do puszek przed kościołem na Caritas diecezji

5.10.2020 r. – Poniedziałek

Pniów, 17:00: Za † Marię Gralla w XVI rocznicę śmierci, mężą Stefana, syna Edmunda z żoną Łucją, Martę i Filipa Paździor, synów Wilhelma, Edmunda, Joachima oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.

Spotkanie dzieci I-Komunijnych - Pniów

6.10.2020 r. – Wtorek

Sieroty, 7:30: O asystencję Ducha Świętego w ludzkich sercach, o pokój i nadzieję w ludzkich sercach.

 7.10.2020 r. – Środa

Sieroty, 18:00: O Boże błogosławieństwo i opiekę MB Różańcowej nad różą różańcową Teresy Czempik oraz za †† członkinie.

8.10.2020 r. – Czwartek

Zacharzowice, 17:00: Za † żonę i matkę Lidię Gołombek, Annę i Waltera Kaszyk, Elfrydę i Henryka Gołombek.

9.10.2020 r. – Piątek

Sieroty, 7:30: ……………………………………………………………………….

Pniów, 17:00: 1. Za † męża i ojca Adolfa Cebula, rodziców, braci, bratowe, rodziców Klarę i Konrada Barton, syna Jerzego, synową Gizelę, Łucję Kwaśniok oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 2. Helenę Banaś w I rocznicę śmierci.

10.09.2020 r. – Sobota

Sieroty, 16:00: O Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Anioła Stróża nad rocznym dzieckiem Leonem Maselli, rodzicami, chrzestnymi i cała rodzina.

10 - 11.10.2020 r. – XXVIII Niedziela zwykła

Sieroty, 18:00: Za † Agnieszkę Hucz - Wypych w I roczn. śm.

Zacharzowice, 8:00: Za † męża Krystiana Mann, ojca Jerzego Szwarc, dziadków oraz †† z pokrewieństwa.

Pniów, 9:30: 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę MB nad Sylwią i Zygmuntem Cebula i cała rodziną.

2. Za † męża i ojca Alberta Woynar na pamiątkę urodzin

Sieroty, 11:00: Za fundatorów, budowniczych i dobrodziejów kościoła.

Dzień Papieski. Przed kościołem zbiórka do puszek
na „Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia”

W Sierotach kolekta w kopertach na kontynuację remontu wieży kościoła (jedna w tym miesiącu ze względu na Misje Parafialne) Pniów – comiesięczna kolekta specjalna
Na Górze św. Anny - Pielgrzymka Myśliwych

12.10.2020 r. – Poniedziałek

Pniów, 17:00: 1. Za †† rodziców Pawła i Martę Kwaśniok, córki: Jadwigę i Małgorzatę z mężami, Ignacego i Gertrudę Cebulla, syna Horsta z żoną Marią, Elfrydę i Ernesta Kwaśniok, Annę i Jerzego Świerc.
2. Za † Joachima Miensok w VI rocznicę śmierci oraz za †† z pokrewieństwa Wyciślok.

Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania
w Pniowie. Dzieło Miłosierdzia zbiórka płodów rolnych
dla Placówek Wychowawczych (auto przy kościołach):
Pniów 16:30, Zacharzowice 16:15, Sieroty 18:30

13.10.2020 r. – Wtorek

Sieroty, 17:30, Wieczór fatimski: 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę MB nad czcicielami MB Fatimskiej z Pniowa.
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę MB nad rodziną Teodora i Bernadety Sonsala.

14.10.2020 r. – Środa

Sieroty, 18:00: Za †† Adelę i Rainholda Wojnar, Agnieszkę, Małgorzatę, Henryka Witoń, szwagra Leona, dziadków, pokrewieństwo.

Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania
w Sierotach (także Zacharzowice).

15.10.2020 r. – Czwartek

Zacharzowice, 17:00: …………………………………………………….

16.09.2020 r. – Piątek
św. Jadwigi Śląskiej – patronki Śląska

Sieroty, 7:30: ………………………………………………………………….

Pniów, 17:00: ………………………………………………………….……..

17.10.2020 r. – Sobota

Zacharzowice, 12:00: Ślub: Julia Sobota – Grzegorz Kielich

Sieroty, 13:15: Chrzest: Nikodem Adamek

Pniów, 17:00: O Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Anioła Stróża nad rocznym dzieckiem Krystyną Gancarek, rodzicami, chrzestnymi i cała rodziną.

MISJE PARAFIALNE
17 - 18.10.2020 r. - XXIX Niedziela zwykła
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE MISJI ŚWIĘTYCH

Sobota, Sieroty – 18:00: Za †† rodziców Łucję i Henryka Henkel, brata Joachima.

Zacharzowice, 8:00: Za †† rodziców Krystynę i Gerarda Szulc, Różę i Bernarda Maleska, brata Oswalda, siostrę Gizelę.

Pniów, 9:30: 1. Za †† rodziców Łucję i Edmunda Gralla, Różę Swoboda oraz †† z pokrewieństwa.
2. Za †† rodziców Marię i Huberta Jaworek, ich rodziców
i rodzeństwo, dziadków z obu stron oraz †† z pokrewieństwa.
3. Za †† Władysława, Jana Sojka, syna Józefa Sojka, 3 szwagrów, Franciszka Szczurek, rodziców Jana i Gertrudę Szczurek oraz córkę Małgorzatę.

Sieroty, 11:00: ……………………………………………..………….……….
Sieroty, 15:00: Nabożeństwo różańcowe i nauka stanowa dla kobiet
Pniów, 15:45: Różaniec i 16:15 – nauka stanowa dla kobiet
Sieroty, 20:30: Nabożeństwo Maryjne ze świecami

Coroczna kolekta na misje

19.10.2020 r. – Poniedziałek
WIARA

Sieroty, 7:30: Różaniec i okazja do spowiedzi św.
Sieroty, 8:00: Msza św. z nauką ogólną:
………….........……..

Sieroty, 16:15: Spotkanie dla dzieci SP klas 1-5

Sieroty, 17:00: Spotkanie dla dzieci SP klas 6-8
Pniów, 17:00, Msza św. z nauką ogólną:
Za † matkę Janinę Osiniak w V rocznicę śmierci, ojca Jana, braci: Andrzeja i Jana, Helenę Rudolfa Sobota, brata Eugeniusza oraz †† z pokrewieństwa.

Pniów, po mszy: nauka stanowa dla mężczyzn

Sieroty, 17:30: Różaniec i okazja do spowiedzi św.
Sieroty, 18:00: Msza św. z nauką ogólną:
……………........….

Sieroty, po mszy: nauka stanowa dla mężczyzn
Sieroty, 20:30: Nabożeństwo Maryjne ze świecami

20.10.2020 r. – Wtorek
DZIEŃ POKUTNY

Sieroty, 7:30: Różaniec i okazja do spowiedzi św.
Sieroty, 8:00: Msza św. z nauką ogólną:
………….........……..

Sieroty, 17:30: Różaniec i okazja do spowiedzi św.
Sieroty, 18:00: Msza św. z nauką ogólną:
……………........….

Sieroty, 20:30: Nabożeństwo Maryjne ze świecami

21.10.2020 r. – Środa
DZIEŃ PAMIĘCI O NASZYCH ZMARŁYCH

Sieroty, 7:30: Różaniec i okazja do spowiedzi św.
Sieroty, 8:00: Msza św. z nauką ogólną:
………….........……..

Zacharzowice, 17:00, Msza św. z nauką ogólną i procesja na cmentarz: Za †† parafian spoczywających na cmentarzu w Zacharzowicach (składkowa)

Pniów, 17:00, Msza św. z nauką ogólną i procesja na cmentarz: Za †† parafian spoczywających na cmentarzu
w Pniowie (składkowa)
Sieroty, 17:30: Różaniec i okazja do spowiedzi św.
Sieroty, 18:00,
Msza św. z nauką ogólną i procesja na cmentarz: Za †† parafian spoczywających na cmentarzu

w Sierotach (składkowa)

22.10.2020 r. – Czwartek
DZIEŃ EUCHARYSTII

Sieroty, 7:30: Różaniec i okazja do spowiedzi św.
Sieroty, 8:00: Msza św. z nauką ogólną:
………….........……..

Pniów, 12:00: Spotkanie dla dzieci SP klas 1-5

Pniów, 13:15: Spotkanie dla dzieci SP klas 6-8

Zacharzowice, 16:00: Spotkanie dla dzieci SP klas 1-5

Zacharzowice, 16:30: Spotkanie dla dzieci SP klas 6-8
Zacharzowice, 17:00: Msza św. z nauką ogólną: ………….....

Pniów, 17:00: Msza św. z nauką ogólną: ………….........……..
Pniów, po mszy: spotkanie dla małżeństw niesakramentalnych

Sieroty, 17:30: Różaniec i okazja do spowiedzi św.
Sieroty, 18:00:
Msza św. z nauką ogólną: ………….........……..

Sieroty, 20:30: Nabożeństwo Maryjne ze świecami

23.10.2020 r. – Piątek
DZIEŃ KRZYŻA

Sieroty, 8:30: Różaniec i okazja do spowiedzi św.
Sieroty, 9:00: Msza św. w intencji chorych z błogosławieństwem lourdzkim.
Pniów, 17:00, Msza św. z nauką ogólną: O Boże błogosławieństwo i opiekę MB nad rodziną Czaja.
Pniów, po mszy: spotkanie dla młodzieży
Sieroty, 17:30: Różaniec i okazja do spowiedzi św.
Sieroty, 18:00:
Msza św. z nauką ogólną i nabożeństwo przebłagalne: …………………………………………………….……………..

Sieroty, po mszy: spotkanie dla młodzieży
Sieroty, 20:30: Nabożeństwo ze świecami ku czci św. Jana Pawła II

24.10.2020 r. – Sobota
MARYJA W NASZYM ŻYCIU - ŚWIĘTO MIŁOŚCI

Sieroty, 7:30: Różaniec i okazja do spowiedzi św.
Sieroty, 8:00: Msza św. z nauką ogólną:
………….........……..

Sieroty, 11:00: Nabożeństwo dla matek w stanie błogosławionym i małych dzieci.
Pniów, 12:00: Nabożeństwo dla matek w stanie błogosławionym i małych dzieci
Pniów, 16:00:
Msza św. w intencji rodzin z Pniowa z odnowieniem przysięgi małżeńskiej.

24 - 25.10.2020 r. - XXX Niedziela zwykła
ZAKOŃCZENIE MISJI - KIERMASZ

Sobota, Sieroty, 17:30: Różaniec i okazja do spowiedzi św.
Sobota, Sieroty – 18:00:
Msza św. w intencji rodzin z Sierot i Zacharzowic z odnowieniem przysięgi małżeńskiej.

Zacharzowice, 8:00: Za fundatorów i budowniczych kościoła (Kiermasz)

Pniów, 9:30: 1. Za fundatorów i budowniczych kościoła (Kiermasz). 2. O Boże błogosławieństwo i opiekę MB nad rodziną Grzech

Sieroty, 11:00: ………………………………………………………………….
Pniów, 14:00: Nabożeństwa Krzyża Świętego na zakończenie Misji Świętych
Sieroty, 15:30: Nabożeństwa Krzyża Świętego na zakończenie Misji Świętych

Kolekta misyjna dla Franciszkanów

26.10.2020 r. – Poniedziałek

Pniów, 17:00: Za †† Jerzego, Marię, Herberta Osadnik, Józefa Osadnik, Emmę i alfonsa Polczyk oraz †† z pokrewieństwa z obu stron.

27.10.2020 r. – Wtorek

Sieroty, 7:30: O Boże błogosławieństwo i opiekę MB nad rodziną Bertrama Kloska.

28.10.2020 r. – Środa

Sieroty, 18:00: ………………………………………………………………….

29.10.2020 r. – Czwartek

Zacharzowice, 17:00: ………………………………………………………

30.10.2020 r. – Piątek

Sieroty, 7:30: ………..………………………………………………………….

Pniów, 17:00: O Boże błogosławieństwo i opiekę MB nad Zygmuntem Kozłowski i całą rodziną.

31.10.2020 r. – Sobota

Sieroty, 13:00: O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża nad rocznym dzieckiem Laurą Myśliwiec jej rodzicami, chrzestnymi i cała rodziną.

XXXI Niedziela zwykła

Sieroty, 18:00: ………………………………………………………………….